A. Genel Bakış

Bilgilerinizin gizliliği bizim için çok önemlidir. Bu nedenle KAIMAKK Gizlilik Politikası, size ait olan veriler, bunların KAIMAKK tarafından nasıl ve hangi amaçlarla işlenebileceği ve kimlerle paylaşılabileceği konusunda sizi bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Politikamız tüm faaliyetlerimize ilişkin bilgileri kapsamaktadır. Aklınıza takılan belirli soruları yanıtlamaktan çekinmeyin.

 Kişisel verilerinizi KAIMAKK İletişim Kanalları veya diğer iletişim ve satış kanalları aracılığıyla KAIMAKK'a vermeniz durumunda, bu veriler KAIMAKK Gizlilik ve Kişisel Veri İşleme Politikalarına uygun olarak işlenecektir. İşlemeyle ilgili spesifik bilgiler bu kanalları kullanmadan önce sizinle paylaşılacaktır.

KAIMAKK Gizlilik Politikası'nda yapılacak her türlü değişiklik KAIMAKK web sitesinde ve KAIMAKK Mobil Uygulamalarında duyurulmakta ve güncellenmektedir. KAIMAKK web sitesini veya mobil uygulamalarımızı kullandığınızda, KAIMAKK Gizlilik Politikasının, koşullarındaki değişiklikler de dahil olmak üzere en son versiyonunu okuduğunuz ve burada belirtilen hususlar hakkında bilgi sahibi olduğunuz varsayılmaktadır. Bu nedenle KAIMAKK web sitesini her ziyaret ettiğinizde veya mobil uygulamalarımızı her kullandığınızda KAIMAKK Gizlilik Politikasını incelemenizi ve güncelleme duyurularını incelemenizi öneririz. Ayrıca KAIMAKK'ın sunduğu ürün veya hizmetleri herhangi bir satış kanalı üzerinden satın alırken veya kullanırken, işlem tarihi itibarıyla güncel KAIMAKK Gizlilik Politikası'nda belirtilen şartlar hakkında bilgi sahibi olduğunuz varsayılmaktadır.

 

B. Veri Denetleyicisi

İstinye Yeniköy'de faaliyet gösteren Mood Up Gıda Anonim Şirketi ("KAIMAKK"), Dr. Cevat Kerim İncedayı Sk. No:16, 34460 Sarıyer/İstanbul Türkiye, KAIMAKK Gizlilik Politikası ve KAIMAKK bilgilendirme metinleri uyarınca işlenen kişisel verilere ilişkin olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu olarak hareket etmektedir. ) ve diğer geçerli ulusal ve uluslararası düzenlemeler.

Bu kapsamda kişisel verileriniz KAIMAKK tarafından veya veri sorumlusu olarak KAIMAKK adına kaydedilmekte, belirtilen şartlara uygun olarak işlenmekte, gerektiğinde güncellenerek saklanmakta, üçüncü kişilerle paylaşılmaktadır. yurt içinde ve ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatta belirtilen diğer yöntemlerle işlenir.

 

C. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

KAIMAKK kişisel verilerinizi şu yollarla toplar:

a. KAIMAKK Web Sitesi, KAIMAKK Mobil Uygulamaları, KAIMAKK Çağrı Merkezi, KAIMAKK Mağazaları,

b. KAIMAKK ürün ve hizmetlerinin satışına yönelik Yetkili Franchise Mağazaları, bayiler ve diğer yetkili satış pazarlama ve tanıtım birimleri,

c. Misafir hizmetleri için kullanılan KAIMAKK sosyal medya hesapları ve anlık mesajlaşma uygulamaları,

d. Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişi özel hukuk tüzel kişileri tarafından yapılan bildirimler yoluyla,

otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle yazılı, sözlü veya elektronik olarak.

 

D. İşlenen Kişisel Veriler

KAIMAKK, açık rızanız alınarak veya ilgili mevzuatta öngörülen diğer hukuki sebeplere dayanarak, açık rıza gerektirmeden aşağıdaki kişisel verileri işleyebilir:

a. Kimlik ve Pasaport Bilgileri: Adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranız, pasaport numaranız ve diğer kimlik bilgileriniz.

b. İletişim Bilgileri: E-posta adresiniz, telefon numaranız, iletişim için verdiyseniz ikamet adresiniz ve sosyal medya hesabı iletişim bilgileri dahil KAIMAKK'a sağladığınız diğer tüm iletişim bilgileriniz.

c. Ürün ve Ürün Hizmet Bilgileri: Ürün sipariş kaydınız, alıcı ve teslimat bilgileriniz, ürüne ilişkin sözleşmesel işlemler (örn. değişiklik, iptal, iade), ek ürün/hizmet alımlarına ilişkin kayıtlar, işlemler için kullanılan kanallar (örn. mobil uygulama, web sitesi, çağrı) merkezi, mağaza), işlem tarih ve saatleri ile Şirketimize bildirilen ürün ve/veya hizmete ilişkin özel talepler öncelikli olarak Şirketimize iletilmektedir.

d. Sadakat Programı Üyelik Bilgileri: KAIMAKK üyelik hesabınız varsa, üyelik hesabınıza ve KAIMAKK Sadakat Programı işlemlerine ilişkin bilgiler.

e. Müşteri İşlem Bilgileri: Ürün ve hizmetlerimizle ilgili talep, şikayet ve geri bildirimlere ilişkin KAIMAKK'a sözlü/yazılı veya elektronik ortamda sunulan bilgilerdir.

f. Pazarlama Verileri: Ürünlerimiz veya hizmetlerimiz, anketlerimiz, çerez kayıtlarımız, kampanya bilgileri, sosyal medya kullanıcı bilgileri ile ilgili tercihleriniz veya geçmiş deneyimleriniz.

g. Finansal Veriler: Faturalandırma ve ödeme yöntemleriyle ilgili tüm bilgiler.

h. Gönderim ve Teslimat Bilgileri: Ürünlerin teslimatı ve gönderimi ile ilgili veriler.

i. Görsel ve İşitsel Veriler: Çağrı merkezi kayıtları, KAIMAKK hizmet noktalarına can, mal ve işlem güvenliğinin sağlanması amacıyla yerleştirilen kameralar tarafından yapılan kayıtlardır.

j. Yasal İşlem ve Uygunluk Verileri: Adli ve idari makamlarca talep edilen belge/bilgiler, KAIMAKK aleyhine veya KAIMAKK tarafından başlatılan hukuki işlemlere ilişkin veriler (örn. dava ve soruşturma dosyaları) ve idari/adli süreçlere ilişkin veriler.

k. Hassas Kişisel Veriler: KAIMAKK, Kanunda hassas olarak tanımlanan kişisel bilgileri, faaliyetlerinde düzenli ve kapsamlı bir şekilde kullanmamaktadır. Ancak kamu sağlığının korunması amacıyla HES Kodu, test ve aşı bilgilerinin kontrolüne ilişkin süreçler kapsamında ve ürün ve hizmetlere ilişkin paylaşabileceğiniz sağlık verileri kapsamında hassas kişisel verilerinizin kullanılması gerekli olabilecektir. KAIMAKK'tan aldığınız hizmetler, hareket kabiliyeti kısıtlı misafirlere yönelik özel hizmet talepleri, gıda alerjileri ve tercihleri.

l. Konum Verileri: Tercihinize bağlı olarak KAIMAKK Mobil Uygulaması ve/veya cihaz/tarayıcı ayarları üzerinden erişilen cihazınızın gerçek zamanlı konum bilgisidir.

 

E. Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri ve Amaçları

KAIMAKK, aşağıdaki yasal dayanaklardan en az birinin mevcut olması halinde, açık rızanıza gerek kalmaksızın kişisel verilerinizi işleyebilir:

1. Kanunlarda açıkça öngörülmüştür.

2. Veri sahibinin veya başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için gerekli olması.

3. Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarını doğrudan ilgilendiren bir sözleşmenin kurulması veya ifası için zorunludur.

4. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunludur.

5. Veri sahibi, kişisel verileri kendisi kamuya açıklamıştır.

6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunludur.

7. Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması.

Bu bağlamda KAIMAKK, kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen hukuki sebeplerden en az birine dayanarak, açık rızanız alınarak veya gerekmeksizin işleyebilir. KAIMAKK kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işleyebilir:

 

a. Ürün ve Hizmet Sipariş ve Taleplerinin Karşılanması:

D Bölümünde belirtilen kişisel verileriniz, sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, destek hizmetleri, satışlara ilişkin iletişim, gerekli bildirimler ve sözleşme işlemlerine ilişkin kayıtların tutulması amacıyla kullanılmaktadır ( ör. ürün değişiklikleri, iptaller, iadeler) ve ayrıca özel isteklerin karşılanması ve acil durum yönetimi için.

KAIMAKK Sadakat Programı üyesiyseniz, üyelik bilgileriniz ve hesabınızla ilişkili kazançlarınız, hesabınızın yönetimi ve sadakat programı ortaklarıyla yapılan sözleşmelerin yerine getirilmesi için de kullanılır.

b. Şikayet ve Taleplerin Yönetimi:

Kişisel verileriniz, KAIMAKK İnternet Sitesi, KAIMAKK Mobil Uygulamaları, KAIMAKK Çağrı Merkezi, KAIMAKK sosyal medya hesapları ve KAIMAKK sosyal medya hesapları gibi çeşitli kanallar aracılığıyla ulaşan şikâyet ve taleplerin yönetimi ve çözümlenmesi amacıyla kullanılmaktadır. anlık mesajlaşma uygulamaları.

Sorularınıza ve isteklerinize yanıt vermek amacıyla yapay zeka destekli teknolojilerden de yararlanılabilir.

c. Resmi Makamlardan Gelen Taleplere Uyum:

Kişisel verileriniz, KAIMAKK'ın faaliyetleriyle ilgili yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, ulusal ve uluslararası otoritelerden gelen taleplere yanıt verilmesi amacıyla kullanılabilir.İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, yetkili sınır makamları, mahkemeler, tüketici hakem heyetleri ve diğer idari ve adli kurumlar gibi kurumlar.

d. Pazarlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Müşteri Memnuniyetinin Sağlanması:

Kişisel verileriniz, pazarlama stratejileri geliştirmek, istatistiksel bilgiler oluşturmak, misafir deneyimine yönelik segmentasyon, kullanıcı profilleri oluşturmak, veri tabanı listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler yapmak amacıyla kullanılabilir.

p>

Ayrıca kişiselleştirilmiş iletişim, özel alışveriş fırsatları ve hizmetleri sunmak, ürün tekliflerini ve hizmet seçeneklerini araştırmak ve geliştirmek ve yeni ürünler, özel teklifler ve ilgili promosyonel ticari iletişimler yürütmek için de kullanılabilir. ilgi çekici olduğuna inanılan diğer bilgiler.

KAIMAKK'tan gelen ticari iletişimlerin yalnızca açık izninizle ve geçerli düzenlemelere uygun olarak gönderildiğini unutmamak önemlidir.

e. Arama Sonuçlarının ve Promosyonların Müşteri Konumuna Göre İyileştirilmesi:

Kişisel verileriniz, konum bilgilerinizi cihazınız aracılığıyla paylaşmak için verdiğiniz izne bağlı olarak, en yakın konumun gösterilmesi gibi arama sonuçlarının ve tanıtımların konuma dayalı olarak iyileştirilmesi amacıyla kullanılabilir. /tarayıcı/uygulama.

f. Finansal Operasyonların Yürütülmesi:

Kişisel verileriniz, ödeme ve/veya iade işlemlerine ilişkin finansal raporlama, kontrol, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler, vergi ve benzeri ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve mali mevzuata aykırı tedbirler alınması amacıyla kullanılmaktadır. Dolandırıcılık ve kötüye kullanım vakaları.

g. Yasal Uygunluk Kontrolü:

Kişisel verileriniz, kara para aklamanın, dolandırıcılığın ve diğer suçların önlenmesi, KAIMAKK çalışanlarının, hizmet sağlayıcılarının ve misafirlerinin güvenliğinin sağlanması, mali suiistimalin önlenmesi amacıyla kimlik doğrulama amacıyla kullanılabilir. olaylar ve KAIMAKK'ın faaliyetlerinin yasallığının denetlenmesi.

 

Bu işleme faaliyetleri öncelikle KAIMAKK ile aranızdaki sözleşmenin yerine getirilmesi, yasal yükümlülüklere uyulması ve KAIMAKK ile müşterileri arasında karşılıklı hakların kurulması, kullanılması ve korunması amacıyla gerçekleştirilmektedir. Farklı durumlarda veri kullanımı yukarıda belirtilen diğer hukuki sebeplere dayanabilir.

 

F. Kişisel Verilerinizi Paylaştığımız Üçüncü Kişiler

 

KAIMAKK, kişisel verilerinizi burada listelenen amaçlar doğrultusunda, açık rızanıza gerek kalmaksızın veya ilgili mevzuatta zorunlu kılınması durumunda yurt içinde aşağıdakilerle paylaşabilir:

(i) KAIMAKK Sadakat Programı kapsamında ortak ürün ve hizmet sunduğumuz veya işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız,

(ii) Ürün ve hizmetlerimizin sunumunda ve operasyonlarımızın sürdürülebilirliğinde görev alan çalışanlarımız, grup şirketlerimiz, servis sağlayıcılarımız, yetkili satıcılarımız, franchiseelerimiz, satış ve pazarlama birimlerimiz,

(iii) Yasal yükümlülükler gereği şirketimizden ve ilgili diğer kişi ve kuruluşlardan bilgi almaya yetkili yurt içi ve yurt dışı yetkili idari kuruluşlar,

(iv) Kamu güvenliğinin sağlanması ve mevcut yasal düzenlemelerden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için yetkili idari makamlar.

 

Şirketimiz, veri sorumlusu sıfatıyla, kullanılan kişisel veri kategorileri, her bir kategorinin kullanım amaçları, verisi işlenen kişi grupları, veri saklama süreleri, alıcı grupları hakkında detaylı bilgiyi kamuya açıklamaktadır. Kamuya açık Veri Sorumluları Sicili (VERBİS) aracılığıyla verilerin kimlerle paylaşıldığı ve her kategori için uygulanan güvenlik tedbirleri. VERBİS kayıtlarına https://verbis.kvkk.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

 

G. Kişisel Verilere İlişkin Haklarınız ve Başvuru Yöntemi:

Şunları yapma hakkına sahipsiniz:

(a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

(b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

(c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

(d) Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, teknik ve idari mevzuat hakkında bilgi edinmeyurtdışına veri aktarımına yönelik kolaylıklar,

(e) Kişisel verilerinizin eksik veya hatalı olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

(f) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya anonim hale getirilmesini isteme,

(g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(h) Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme.

 

Taleplerinizi yazılı ve imzalı olarak İstinye Yeniköy'deki Şirket merkezimiz Dr. Cevat Kerim İncedayı Sk.'ye iletebilirsiniz. No:16, 34460 Sarıyer/İstanbul, Veri Koruma Görevlisine hitaben veya KAIMAKK Web Sitesindeki "Bize Ulaşın" bölümünden bize iletebilirsiniz.

 

Ticari Elektronik İletişim:

Ticari elektronik iletişimler ve buna ilişkin izinler, "Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik" kapsamında düzenlenmiştir. Satın alma sırasında ve/veya diğer pazarlama ve iletişim araçları aracılığıyla sağlanan iletişim izinlerini kabul ederek, iletişim bilgileriniz aracılığıyla KAIMAKK ve KAIMAKK iş ortaklarından ticari elektronik iletişim almayı kabul etmiş olursunuz. Bu iletişimler, KAIMAKK ve KAIMAKK iş ortakları tarafından sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım iletişimlerini, yeni ürün ve hizmetleri, özel ürün ve hizmet tekliflerini ve KAIMAKK'ın ilgisini çekeceğine inanılan diğer bilgileri içerebilir. Size gönderilen mesajlardaki seçeneklerden bu mesajların iletiminin durdurulmasını talep etmeniz halinde KAIMAKK, iletişim kanallarının bir kısmı veya tamamı üzerinden gönderimi durduracaktır.

 

Hizmet sağlayıcı olarak ilgili yönetmeliğin 13. maddesi uyarınca KAIMAKK'a verdiğiniz izinlerin kayıtları, geçerliliğin sona erdiği tarihten itibaren üç yıl süreyle saklanır. rızanın. Ticari elektronik ileti izinlerinizi, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından açılan Mesaj Yönetim Sistemi (https://iys.org.tr/) üzerinden kolaylıkla yönetebilirsiniz. KAIMAKK'tan ticari mesajların tarafınıza ulaşması için onay verebilir, mesaj almak istemediğiniz durumlarda ret hakkınızı kullanabilirsiniz.

 

Düzeltmeler

KAIMAKK'ın hakkınızda yanlış veya eksik bilgiye sahip olduğunu düşünüyorsanız lütfen en kısa sürede bizi bilgilendirin. KAIMAKK, hatalı olduğu tespit edilen tüm bilgileri düzeltecektir.

KAIMAKK üyesi olarak KAIMAKK'taki verilerinize erişmek veya bunları değiştirmek istiyorsanız, bunu KAIMAKK Web Sitesindeki KAIMAKK sekmesindeki "Kişisel Bilgilerim" sayfasından yapabilirsiniz. veya KAIMAKK Mobil Uygulamaları.

 

Güvenlik

KAIMAKK, bilgilerinizin gizliliğinin korunmasına önem vermektedir. KAIMAKK Web Sitesi ve KAIMAKK Mobil Uygulamaları aracılığıyla bize sağladığınız bilgiler, iletim sırasında şifreli bir iletişim kanalı olan 128-Bit SSL (Güvenli Soket Katmanı) ile korunmaktadır. Bu bilgiler KAIMAKK'a ulaştığında güvenlik ve gizlilik standartlarımıza uygun olarak korunur. SSL'den yararlanabilmek için internet tarayıcınızın SSL'yi desteklemesi ve tarayıcınızda SSL seçeneklerinin etkinleştirilmiş olması gerekmektedir.

Her KAIMAKK üyesinin kendi seçeceği benzersiz bir kullanıcı adı ve şifresi vardır. "Kullanıcı adı" üyeye özel olup, iki farklı üyeye aynı kullanıcı adı verilmez. "Şifre" yalnızca kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcılar üyelik programı kuralları dahilinde şifrelerini değiştirebilirler. Şifrenin seçimi ve korunması kullanıcının sorumluluğundadır. Şifre kullanımından doğacak sorunlardan KAIMAKK sorumlu değildir.

 

Verileriniz yalnızca iş süreçlerimiz veya yasal yükümlülüklerimiz için gerekli olan süre boyunca saklanır. Kredi kartı bilgilerinizin ayrıntıları sunucularımızda saklanmaz.

 

Bağlantılar

KAIMAKK web sitesi, diğer web sitelerini ziyaret etmenizi kolaylaştırmak amacıyla çeşitli bağlantılar içermekte olup, bu bağlantılar aracılığıyla üçüncü şahıslar tarafından hazırlanan bazı içeriklerin görüntülenmesine olanak sağlamaktadır. KAIMAKK'ın bağlantılı web siteleri üzerinde hiçbir kontrolü olmadığından KAIMAKK sorumlu olmayacaktır. Bu bağlantılardan herhangi birini kullandığınızda sitemizin gizlilik hüküm ve koşullarıuygulamayın. Bağlantı verilen web sitelerine erişim, içerik, kullanım ve sunulan bilgilere ilişkin sorumluluklarınız tamamen size aittir. Bağlantı verilen web siteleri aracılığıyla kişisel verilerin paylaşılması, ilgili mevzuat kapsamında ilgili web sitelerini işleten ve veri sorumlusu olarak hareket eden üçüncü kişilerin sağladığı bilgilere tabidir.

 

Çerezler ve Dijital Pazarlama Uygulamaları

Çerezler, internet sunucusu tarafından tarayıcınız aracılığıyla bilgisayarınıza yerleştirilen küçük veri dosyalarıdır. Tarayıcınız ile sunucu arasında bağlantı kurulduğunda site sizi çerezler aracılığıyla tanır. Çerezlerin temel amacı siteyi ziyaret eden kullanıcıya kolaylık sağlamaktır.

Amaçlarına göre dört tür çerez vardır: Oturum Çerezleri, Performans Çerezleri, İşlevsel Çerezler ve Reklam ve Üçüncü Taraf Çerezleri. Oturum çerezleri, KAIMAKK web sitesinden ayrılana kadar kullanıcının tarayıcısında tutulan geçici çerezlerdir. Diğer çerezler kullanıcı tarafından silinmediği sürece kullanıcının tarayıcısında kalır. Çerezlerin ömrü, kullanıcının yaptığı tarayıcı ayarlarına göre değişiklik gösterir.

 

Web sitelerinde internet tabanlı reklam, tanıtım ve pazarlama fonksiyonları için çerezlerin yanı sıra piksel ve benzeri dosya uygulamaları da kullanılmaktadır.

 

KAIMAKK, web sitesinde Oturum Çerezleri, Performans Çerezleri, İşlevsel Çerezler ve Reklam ve Üçüncü Taraf Çerezleri kullanır.

a) Oturum Çerezleri: Bu çerezler, KAIMAKK web sitesinin düzgün çalışması için gereklidir. Web sitesinin ziyaret edilmesini ve özelliklerinin kullanılmasını sağlarlar. Oturum çerezleri, web sitesindeki sayfalar arasında bilgi taşımak ve bilgilerin yeniden girilmesi ihtiyacını ortadan kaldırmak için kullanılır.

b) Performans Çerezleri: Bu çerezler aracılığıyla sayfa ziyaret sıklığı, ilgili hata mesajları, sayfalarda geçirilen süre ve kullanıcının siteyi kullanma şekli hakkında bilgiler toplanır. Bu bilgiler web sitesinin performansının iyileştirilmesine katkıda bulunur.

c) İşlevsel Çerezler: Bu çerezler, kullanıcının site içindeki tercihlerinin hatırlanmasını sağlayarak kullanıcıya kolaylık sağlar. Bu çerezler aracılığıyla kullanıcılara gelişmiş internet özellikleri sunulur.

d) Reklam ve Üçüncü Taraf Çerezleri: KAIMAKK, web sitesindeki belirli işlevlerin kullanımı için üçüncü taraf tedarikçilerden gelen çerezleri kullanır. KAIMAKK web sitesinde çerez takip reklamları da mevcuttur.

 

KAIMAKK web sitesi, hem ziyaret ettiğiniz site tarafından yerleştirilen birinci taraf çerezleri hem de ziyaret ettiğiniz site dışındaki sunucular tarafından yerleştirilen üçüncü taraf çerezleri içerir.

Genel olarak internet tarayıcıları, çerezleri otomatik olarak kabul edecek şekilde önceden ayarlanmıştır. Tarayıcılar, çerezleri engelleyecek veya cihaza bir çerez gönderildiğinde uyarı verecek şekilde ayarlanabilir. Çerezlerin yönetimi tarayıcıdan tarayıcıya farklılık gösterdiğinden ayrıntılı bilgiye tarayıcının yardım menüsünden ulaşılabilir. Çerezler devre dışı bırakıldığında sitenin bazı özelliklerinin kullanılamayabileceğini lütfen unutmayın. Üçüncü taraf çerezlerinin engellenmesine ilişkin bilgileri aşağıdaki web sitelerinde bulabilirsiniz:

a. Mozilla Firefox

b. Internet Explorer

c. Google Chrome

d. Opera

e. Safari

f. iOS

 

Ayrıca KAIMAKK Web Sitesini ziyaret ettiğinizde uygulamamıza ve tercihlerinize ilişkin bilgilendirme bildirimi aracılığıyla çerez tercihlerini yapabilirsiniz. KAIMAKK Mobil Uygulamalarının gizlilik seçeneklerini ilgili uygulama üzerinden ve mobil uygulamayı çalıştıran cihazın güvenlik ayarlarından kontrol edebilirsiniz.